Witamy na stronie internetowej kancelarii adwokackiej

Profesjonalizm - Skuteczność - Doświadczenie


O kancelarii


Jesteśmy profesjonalną Kancelaria prawną, w której prawnicy wyspecjalizowani są w określonych dziedzinach prawa, dlatego nasz Klient zawsze trafia do specjalisty z interesującej go gałęzi prawa. W skład zespołu pracującego w Kancelarii obecnie wchodzi adwokat oraz radca prawny, a także aplikant. W ciągu 3 - 4 miesięcy Kancelaria przyjmie formę spółki partnerskiej, gdzie partnerem zostanie Radca prawny.

Zajmujemy się obsługą podmiotów gospodarczych a także prowadzimy sprawy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Do Państwa dyspozycji stawiamy rozległą i stale aktualizowaną wiedzę - zarówno merytoryczną, jak i praktyczną - oraz bogate doświadczenie zawodowe naszych wykwalifikowanych pracowników.

Na płaszczyźnie współpracy odznaczamy się dyspozycyjnością i dostosowaniem do potrzeb Klienta, pomagając wybrać taki wariant usług, który będzie cechował się największą wartością dla Klienta. Mogą to być stałe dyżury pełnione w siedzibie Klienta w ustalone dni bądź w zależności od potrzeb ustalane indywidualnie spotkania. Możliwe są także konsultacje telefoniczne oraz videokonferencje.

Korzystając z usług Kancelarii macie Państwo zapewnioną pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i w przypadkach szczególnych.Specjalizacja

Prawo karne i skarbowe

- obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania i przed Sądem we wszystkich instancjach,

- obrona w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

- występowanie w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego,

- sporządzanie pism procesowych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- reprezentacja w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy i innych aktów prawa pracy,

- sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,

- problematyka związków zawodowych,

- przygotowywanie odwołań o decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo cywilne

- udzielanie porad prawnych,

- przygotowywanie opinii prawnych,

- reprezentacja przed sądami powszechnymi,

- przygotowywanie i opiniowanie umów,

- przygotowywanie pism procesowych,

- windykacja należności,

- prawo spadkowe (prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku),

- prowadzenie spraw o zasiedzenie i ustanowienie służebności,

- prowadzenie spraw z zakresu rękojmi, gwarancji jakości, niezgodności towaru z umową,

- prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,

- prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Prawo administracyjne

- przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,

- uzyskiwanie zezwoleń, koncesji i innych pozwoleń administracyjnych,reprezentację w postępowaniach przed organami administracyjnymi publicznej i sądami administracyjnymi,

- sporządzanie opinii prawnych.

Prawo rodzinne

- przygotowywanie pism procesowych (o rozwód, separację, podział majątku),

- alimenty,

- uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Inne sprawy

Kancelaria ponadto posiada doświadczenie w sprawach z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa ochrony środowiska, Prawa Górniczego.


Zespół

Paweł Pokorski

adwokat

Sebastian Draganek

radca prawny

Paulina Pokorska

radca prawny

Agnieszka Głowska

obsługa biura

O naszym zespole

Paweł Józef Pokorski - adwokat

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w dwóch Kancelariach prawnych oraz w administracji publicznej (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Specjalizuje się w prawie karnym, podatkowym, pracy oraz prawie gospodarczym.

Sebastian Draganek - radca prawny; tel. 661476454 e mail: s.draganek@wp.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Pakości przy ul. Św. Jana 21. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, spółek handlowych oraz w windykacji należności.

Paulina Pokorska - radca prawny

Współpracuje z Kancelarią. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, budowlanym, gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, a także prawie ochrony środowiska.

Ponadto Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym oraz z specjalistami z różnych dziedzin wiedzy sporządzającymi na potrzeby konkretnej sprawy ekspertyzy i opinie.

Agnieszka Głowska; tel. 728781764

Magister prawa, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Tematyką jej zainteresowań jest prawo rodzinne oraz prawo pracy.

Pierwsze doświadczenie zdobyła pracując w Kancelarii prawniczej w Londynie. Włada językiem angielskim.


Kontakt


PP Kancelaria adwokacka

Filia Mogilno
ul. Jagiełły 14/107
88-300 Mogilno

Biuro mieści się na pierwszym piętrze budynku Banku Spółdzielczego

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 po wcześniejszym ustaleniu - także w innych godzinach lub w sobotę

Filia Żnin
ul. 700-lecia 41/30
88-400 Żnin

Biuro mieści się w budynku Banku Spółdzielczego

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 po wcześniejszym ustaleniu - także w innych godzinach lub w sobotę

tel. 505 69 12 34